Slider
schuine rand

Stichting Sportraad Sliedrecht

De Stichting Sportraad Sliedrecht stelt zich ten doel op basis van samenwerking met alle Sliedrechtse sportverenigingen de sportbeoefening en de recreatiesport, alsmede de verbetering van de mogelijkheden daartoe, te bevorderen binnen de gemeente Sliedrecht. De Stichting ziet het tevens als haar taak de belangen van de Sliedrechtse verenigingen te behartigen, waar de amateursport bedreven wordt en welke geen binding hebben met het bedrijfsleven, in het algemeen en meer in het bijzonder het verstrekken van adviezen ter zake aan de gemeente Sliedrecht, in de ruimste zin van het woord.

 

schuine rand links